Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a KRABtech Solutions Kft. (székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1 ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 09 09 033815, nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, adószám: 27786732-2-43) által alkalmazott adatvédelmi szabályzat irányelveiről, a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikájáról a weboldalon alkalmazott technikák és ott megadott adatok tekintetében.

Az KRABtech Solutions Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.krabtech.hu weboldal, (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, valamint a hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: KRABtech Solutions Kft.
Székhely és levelezési cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1 ajtó
Telefonszám: +36 70 730 6866
Email cím: info@krabtech.hu
Cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, 09-09-033815
Adószám: 
27786732-2-43

3. ADATKEZELÉSEK

A honlapon illetve azzal összefüggésben az alább részletezett adatkezelések valósulnak meg:

 • 3.1 Látogatói adatok kezelése

 • 3.2 Hírlevélre feliratkozottak adatainak kezelése

 • 3.3 Regisztrált felhasználó adatainak kezelése

3.1 Látogatói adatok

3.1.1 Cookie fájlok

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Adatkezelő a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott saját cookie-k típusai:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

 • Biztonsági cookie.

Alkalmazott külső cookie-k:

Weboldalunk látogatottságának független külső elemzése céljából a Google Analytics rendszerét használjuk, mely a felhasználói viselkedés pontos felmérése céljából olyan Cookie fájlokat alkalmaz, melyeket a Google szerverei képesek lekérdezni. Ezen sütik az Adatkezelő által kezelt adatokkal nem összekapcsolhatóak, velük kapcsolatban részletes információkat a Google Inc. vonatkozó weboldalán tesz közzé.

Weboldalunkon a vevői kapcsolattartás minőségének javítása, a visszajelzések figyelemmel kísérése, és marketingtevékenység céljából Facebook Like gombot helyeztünk el. A Facebook like gomb működési jellegéből fakadóan olyan Cookie fájlokat küldhet a felhasználó gépére, melyeket a facebook szerverei képesek olvasni. A süti fájlok nem kapcsolhatóak össze az Adatkezelő által tárolt személyes adatokkal. Ezen sütikkel kapcsolatban részletes információkat a Facebook vonatkozó weboldalán tesz közzé.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.1.2 IP címek és technikai adatok

Az adatkezelés célja : Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az informatikai rendszerek és adatok védelme.

Az adatkezelés módja: A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelő jogos érdeke: Az Informatikai rendszer védelme és a szolgáltatások javítása

Az adatkezelés hatályaAz adatok a görgetett naplózás technikai elvei alapján a régi adatok automatikus törlésével működnek. Az informatikai technológiától függően, az egyes naplókra tekintve eltérő időtartamban, mely függ a látogatók számától és az elindított oldalletöltésektől.

3.2 Hírlevél

A weboldalon lehetőséget biztosítunk Partnereink számára, hogy feliratkozzanak hírlevelünkre. A hírlevél keretein belül marketing témájú elektronikus leveleket küldünk, melyek célja felhívni a figyelmet és tájékoztatást nyújtani aktuális akcióinkról, kiemelt ajánlatainkról, fontos eseményekről vagy a partnereket érintő egyéb információkról.

Kezelt adatok köre: A feliratkozás során minimum egy db. e-mail címet, valamint egy hozzá tartozó nevet és/vagy cégnevet kérünk.

Az adatkezelés célja: Marketing témájú elektronikus levelek küldése Partnereink részére.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes és tevőleges hozzájárulása (A hírlevélre történő feliratkozás során az adatok megadásával, a checkbox kipipálásával)

Adatkezelés hatálya: 2018. 05.25-t követően, az EU GDPR rendeletével összhangban a feliratkozott Partnereink évente megerősítésre kérjük, mely során aktív cselekedettel kell jelezniük, hogy továbbra is igényt tartanak a hírlevélre. Amennyiben a megerősítés a megküldést követő harminc napban nem érkezik meg, úgy az adott Érintett címét az adatbázisból töröljük.

További lehetőség az azonnali leiratkozásra a hírlevelek láblécében szereplő leiratkozás gomb használata. Erre kattintva az Érintett azonnal és automatikusan elvégezheti adatainak törlését a hírlevél címtár adatbázisából. Törlését kérheti továbbá e-mailben vagy telefonon központi elérhetőségeinken illetve személyesen üzleteinkben.

3.3 Regisztráció

Kezelt adatok köre

 • Név

 • E-mail cím

 • Adószám (cég esetén)

 • Számlázási cím

 • Szállítási cím

 • Telefonszám

 • Fax szám

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatok megadásával és checkbox kipipálásával. Az adatkezelésre a www.krabtech.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Adatkezelés hatálya: Az Érintett – az adatkezelő kapcsolattartási címére küldött – levélben, üzleteinkben személyesen, illetve felhasználói fiókjából közvetlenül, elektronikusan is kérheti a fiók törlését.

2018. 05. 25-t követően a GDPR rendelkezéseivel összhangban új technikai ellenőrzést vezettünk be, melynek célja, hogy a használaton kívüli fiókok adatait az évente egyszer végzett adatrevízió során töröljük. A módosítások értelmében 2018.05.25-t követően a felhasználói fiókokba az utolsó bejelentkezés dátuma is naplózásra kerül. A dátum automatikus vizsgálata alapján – amennyiben a felhasználói fiókba egy éven belül nem történik bejelentkezés, úgy elektronikus levélben hívjuk fel a felhasználó figyelmét, hogy fiókja rövidesen törlésre kerül. Amennyiben a fiók további 30 napig inaktív marad, úgy a benne tárolt adatok automatikus törlése megtörténik.

4. KIEGÉSZÍTÉSEK

4.4. A Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.6. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

5.1. Az adatokat az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.2. Ügyviteli feladatokra, informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő szerződés szerint Adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. At Adatfeldolgozónak az adott tevékenység elvégzése során a cél megvalósulásáig hozzáférése van a feladat elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz. Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagküldés, futárszolgálat

   

5.3. A KRABtech Solutions Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

6. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor rendelkezhet azok további kezelését illetően. Visszavonhatja korábban adott hozzájárulásait, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését.

6.2. Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: KRABtech Solutions Kft. 4029 Debrecen, Eötvös utca 37. 1.em. 2.. Telefonszám: +36 70 730 6866 Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Adatkezelő munkatársához fordulhat a 6.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

6.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Shopping Cart